TR / EN

AUDITION CALL / AÇIK ÇAĞRI

AUDITION CALL / AÇIK ÇAĞRI

Improdans Festival
7 Temmuz 2023
13:28

*Türkçe metin aşağıdadır.

Sanpapié Dance Company (Italy https://www.sanpapie.com/en/) in collaboration with Improvisation Dance Festival (Istanbul) within the international project “Go Towards” (awarded by the Italian Ministry of Culture through the Boarding Pass Plus fund - https://www.gotowards.it/en/) is looking for 9 performers including 6 dancers and 3 musicians, aged between 16 and 45 years of any gender to build a mixed Italian-Turkish group that will work on a new site-specific contemporary dance creation to be presented in Istanbul on the 9th and 10th September 2023.

Applicants are requested to send the materials below in English by the 20th of July 2023 to the email info@sanpapie.com (indicate first name, last name, phone and state in the subject AUDITION GO TOWARDS).

Selected applicants, also in relation to the number of requests we will receive, will be contacted by email by the beginning of August to confirm participation in the audition.

Two places will be reserved for AUDITORS who wish to follow and accompany the work process externally and collaborate in creating a "logbook" of the project.

The choreographic research, in close connection with the dramaturgical and musical elaboration, will explore the diversity inherent in the group of performers from common stimuli, themes and symbologies related to: individual perception, physical and emotional reactions, memory, imagery, creative production. The composition will be the result of a constant recombination of elements, in search of a shifting, ever-defining boundary.

AUDITION DATE AND PLACE: 24th August 2023 10:00-17:00 at Akbank Sanat Istanbul

APPLICATION DEADLINE: 20th July 2023

WORKING PERIOD:

25th August – 5th September RESIDENCY at Akbank Sanat

6-7-8th September REHEARSALS onsite at the venue of the performance in Istanbul (days off 27th August and 3rd September – working hours from 10 am to 5 pm)

9-10th September PERFORMANCES

DANCERS REQUIREMENTS:

- Good training in classical and contemporary dance techniques including floorwork and contact improvisation

- Skills in other physical practices such as acrobatics, break-dance, hip-hop, circus arts, folk and traditional dances

- Ability to improvise and create

- Aptitude for group work and memorization of shared choreographic material

- Aptitude for theatricality and use of voice

- Availability for the whole period (from 24th August to 10th September - days off 27/08 and 3/09).

MUSICIANS REQUIREMENTS:

- Use of one or more instruments that can be played outdoors and possibly in motion to accompany the itinerary of the dance action

- Aptitude for improvisational and creative studio work with dancers

- Aptitude for group work

- Aptitude for movement and theatricality

- Availability for the whole period (from 24th August to 10th September - days off 27/08 and 3/09).

MATERIALS REQUIRED:

- CV in English

- Photos: close-up and full-length

- Video or showreel if any.

İtalya merkezli Sanpapié Dans Topluluğu (https://www.sanpapie.com/tr/) ve İstanbul Improvisation Dans Festivali işbirliğiyle, İtalyan Kültür Bakanlığı tarafından "Boarding Pass Plus" fonu aracılığıyla desteklenen uluslararası "Go Towards" projesi kapsamında, 16 ila 45 yaş arasındaki her cinsiyetten 9 performansa (6 dansçı ve 3 müzisyen) ihtiyaç duyulmaktadır. İtalyan-Türk karışık bir grup oluşturulacak ve 2023 yılı 9-10 Eylül tarihlerinde İstanbul'da sunulacak yeni bir mekâna özgü çağdaş dans eseri üzerinde çalışacaklardır.

Başvuru sahiplerinin aşağıdaki materyalleri 20 Temmuz 2023 tarihine kadar info@sanpapie.com adresine (konu kısmında adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı ve ülkenizi belirtiniz) İngilizce olarak göndermeleri istenmektedir.

Seçilen başvuru sahipleri, talep alacağımız başvuru sayısına bağlı olarak Ağustos ayının başında e-posta ile iletişime geçilecek ve katılımın onaylanması sağlanacaktır.

İki kişi, iş sürecini harici olarak takip etmek ve projenin bir "günlük" çalışmasına katkıda bulunmak isteyenlere ayrılmıştır.

Koreografik araştırma, dramaturjik ve müzikal olgunlaşma ile yakın ilişki içinde, grup performansçılarının ortak uyarıcılardan, temalardan ve sembollerden kaynaklanan çeşitlilik araştırılacaktır: bireysel algı, fiziksel ve duygusal tepkiler, bellek, imgeler, yaratıcı üretim. Kompozisyon, sürekli bir yeniden kombinasyon arayışında olan, kayan ve sürekli tanımlanan bir sınıra doğru hareket eden unsurların bir sonucu olacaktır.

SEÇMELERİN TARİHİ VE YERİ: 24 Ağustos 2023, saat 10:00-17:00, Akbank Sanat İstanbul

BAŞVURU SÜRESİ: 20 Temmuz 2023

ÇALIŞMA PERİYODU:

25 Ağustos - 5 Eylül: Akbank Sanat Dans Stüdyolarında Prova

6-7-8 Eylül: İstanbul'daki performans mekanında prova (27 Ağustos ve 3 Eylül tatil günleri - çalışma saatleri 10:00-17:00)

9-10 Eylül: PERFORMANSLAR

DANSÇILAR İÇİN GEREKSİNİMLER:

 • Klasik ve çağdaş dans teknikleri, zemin çalışması ve temas üzerine çalışmalarda iyi eğitim almış olmak
 • Akrobasi, break dans, hip-hop, sirk sanatları, halk ve geleneksel danslar gibi diğer fiziksel uygulamalarda yetenek sahibi olmak
 • İmprovizasyon ve yaratma yeteneği
 • Grup çalışmasına uygunluk ve ortak koreografik malzemeyi ezberleme becerisi
 • Tiyatral yetenek ve ses kullanma yeteneği
 • 24 Ağustos - 10 Eylül arasında (27/08 ve 3/09 tatilleri hariç) sürekli olarak uygun olmak

MÜZİSYENLER İÇİN GEREKSİNİMLER:

 • Dans hareketinin seyri sırasında açık havada ve hareket halinde çalınabilen enstrüman(lar)ın kullanımı
 • Dansçılarla yapılan doğaçlama  ve yaratıcı stüdyo çalışmalarına uygunluk
 • Grup çalışmasına uygunluk
 • Hareket ve tiyatraliteye uygunluk
 • 24 Ağustos - 10 Eylül arasında (27/08 ve 3/09 tatilleri hariç) sürekli olarak uygun olmak

Başvuru için GEREKLİ MATERYALLER:

 • İngilizce özgeçmiş
 • Fotoğraflar: yakın çekim ve tam boy
 • Var ise video veya showreel

Paylaş 

Bize Katılın

Festival hakkında tüm haberleri ilk duyan siz olun.
Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.
Giriş yap
Hala üye değil misin? Hemen üye ol!
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram