TR / EN
Film

Dans Filmleri Seçkisi I

17 Haziran, Cuma 2022
21:00 - 23:30

Dans Filmleri Kürasyonu : Onur Topal- Sümer, DanceCameraİstanbul / Pandemania

Photo Credit/Fotograf: “Out of Ruin”
Film yönetmeni: Marta Renzi
Yaratım ve koreografi: Miki Ohlsen ve Danielle Genest - Island Moving Company

*A Film by Marta Renzi, Conceived and Choreographed by Miki Ohlsen and Danielle Genest

1- RE-SIDE

Yapımcı:Ferhat Güneş /MDTİstanbul

Ülke/Country: Turkiye

Süre/Duration: 9’15’’

Yıl/Year: 2021

“Aslında mavi hepimize aitti. Şiirler şarkılar da öyle”

“Actually, blue belonged to all of us. So are the poems and songs.”

2- STEEL CİTY  - ÇELİK ŞEHİR

Yönetmen/Director: Evgeny Gavrilov

Ülke/Country: Rusya/Russia

Süre/Duration: 10’

Yıl/Year: 2021

Modernizm geçmişin kavramlarını reddeder. Gelenekleri yok eder. Bugünü yansıtmak, bildiğimiz dünyayı yeniden yapılandırmak, gereksiz olan her şeyi kesip atmak için yeni biçimler ve yollar arar, sadelik ve işlevselliğe yol açar.

Modernism negates concepts of the past. It crushes traditions. It searches for new forms and ways to reflect the present, to restructure the world we know, and to cut off everything that is unnecessary and leads to simplicity and functionality.

3- I AM HERE: KYIV - BURADAYIM: KIEV

Yönetmen/Director: Kateryna Tiurina

Koreograf/Choreograph: Anatolii Sachivko

Ülke/Country: Ukrayna/Ukraine

Süre/Duration: 4’

Yıl/Year: 2019

Kiev, 2019 yılı - stil, tutum ve hobilerin tamamen kopyalanması. Yeni, modaya uygun, özerk düşünce eksikliği, hakikat eksikliği ve gerçek arzularla ilgili mantıksız takıntı. Yeni nesil kendilerine şu soruyu sormayı bıraktılar - burada ve şimdi gerçekten ne yapmak istiyorum?

Ama bu adamların kendi gerçekleri var. Bu, eleştirel düşünen yeni seçkin gençlik. Orijinal. Doğru.

Bu film, dürüst işleriyle ilham vermeye çağrılan sonsuz hayalperestler, erkekler ve kızlar hakkında. Bizi yeni başarılara itiyorlar. Nasıl hayal kuracaklarını ve gerçekleştireceklerini biliyorlar. Anı yaşarlar, ancak toplum, çirkin gerçekliğe geri dönerek ideal bir dünya çerçevesini sık sık kırar...

***

Kyiv, year 2019 - total copying of style, attitudes, hobbies. Unreasonable obsession with everything new, trendy, lack of autonomous thinking, lack of truth and real desires. The new generation stopped asking themselves - what do I really want to do here and now?

But these guys have their own reality. This is the new elite youth that think critically. Original. True.

This film is about the eternal dreamers, boys and girls, called to inspire with their honest deeds. They push us to new achievements. They know how to dream and fulfill. They live the moment, although it often happens that society breaks their framework of an ideal world, by throwing back to the ugly reality...

4- IMPETO

Yönetmen/Director: Juan Ruy Castaño

Koreograf/Choreography:Sarah Storer

Ülke/Country: Kolombiya/Colombia

Süre/Duration: 4’40’’

Yil/Year:2020

"Impeto", insan vücudunun uzayda tekil bir görüntüsünü yaratmak için dans, müzik ve mimariyi birleştiren kısa deneysel bir film. "Impeto"da dansçılar çevreleri tarafından belirlenir, yapısal çizgileri vücutlarıyla yorumlarlar, ancak müzik ve mimari ilerledikçe yapıdan kurtularak saf hareket ve insan ifadesine dönüşeceklerdir.

"Impeto" is a short experimental film that combines dance, music and architecture to create a singular vision of the human body in space. On "Impeto" dancers are determined by their surroundings, interpreting structural lines with their bodies, but as the music and architecture progresses they will break free from structure into pure movement and human expression.

5- KALABALIK / CROWD

Yönetmen/Director: Recep Akar

Koreografi /Choreography: Ebru Cansız

Süre/Duration: 5’21’’

Ülke/Country: Turkiye

Yıl/Year:2021

Varlığımızı, nesnelerle çevrili uzay boşluğunda inşa ediyoruz. Atomlar, bedenlerimiz ve evren aynı yapı içinde var olur. Hem eşit derecede kalabalık hem de çıplak. "Crowd", boşluktaki kalabalığı gerçekleştirmeyi amaçlayan tek kanallı bir videodur.

bu kontrastın çerçevesi.

We construct our existence inside the void of space, surrounded by objects. Atoms, our bodies and the universe exist within this same construct. Both equally crowded and bare. "Crowd" is a single channel video that aims to perform the crowd with the void in the

frame of this contrast.

6-A JOYOUS RENDEZVOUS - KEYIFLI BULUSMA

Yönetmen/Director/Koreograf/Choreography:Amber Patee Adams

Süre/Duration: 3’32’’

Ülke/Country: ABD/USA

Yıl/Year:2021

Dans,  koreografi, kamera ve snowboard arasındaki ortaklığı araştıran bir dans filmidir. A Joyous Rendezvous, bir sevinç duygusu geliştirmek ve uçuş yoluyla özgür hissetmekle ilgilidir.

A dance film that explores the commonality between airborne choreography of the dancer, the camera, and snowboarding. A Joyous Rendezvous is about cultivating a sense of joy and feeling free through flight.

7- BETWEEN CRACKS

Yönetmen/Director/Koreograf/Choreography: Eloy Barragan

Süre/Duration: 5’15’’ Ulke/Country: ABD/USA

Yıl/Year: 2021

ENTRE LAS GRIETAS / BETWEEN THE CRACKS, çeşitlilik ve kapsayıcılık fikirleri üzerine toplu sohbetler ve yansımalardan ilham aldı ve oluşturuldu.

Bizler çok çeşitli toplumlara, kültürlere, dinlere, geçmişlere vb. sahip insanlarız, dünyanın vatandaşlarıyız. Bu çeşitliliğin bilinci, bizi öfkemiz, bencilliğimiz, kıskançlığımız üzerinde çalışmaya, empati ve nezaket aramaya zorlar. Entre la Grietas / Çatlaklar Arasında, kusurlu hareket eden bedenlerimizin mekanda, zamanda ve filmde yazılı tarihidir.

ENTRE LAS GRIETAS / BETWEEN THE CRACKS was inspired and created by the collective conversations and reflections on the ideas of diversity and inclusion.

We are humans with a great range of societies, cultures, religions, backgrounds, etc., citizens of the globe. Consciousness of this diversity, forces us to work on our anger, selfishness, envy, and to search for empathy and kindness. Entre la Grietas / Between the Cracks is the written history, in space, time, and film of our imperfect moving bodies.

8-BE STILL

Yönetmen/Director:Nicole Manoochehri

Süre/Duration: 4’52’’

Ülke/Country: ABD/USA

Yıl/Year:2021

Aşırı gürültünün olduğu bir dünyada insan dinginlik bulur.Fransız dansçı Mélisa Guérin-Torres, Paris'te yaşayan besteci Arnaud Drieu ve ödüllü görüntü yönetmeni Steven Fadellin ile işbirliği.

In a world of excessive noise, one finds stillness. A collaboration with French dancer Mélissa Guérin-Torres, Paris-based composer Arnaud Drieu and award-winning cinematographer Steven Fadellin.

9- ONE STANDS READY: Ozhigaabawi

Yönetmen/Director:Jamie Kamala Wood

Süre/Duration: 7’07’’

Ülke/Country: ABD/USA

Yıl/Year:2021

Female Jingle Dancers and Male Fancy Dancers offer a combined piece in honor and recognition of the Missing and Murdered Indigenous Women and Girls (specifically amongst Native American and Alaskan Native women)

Kadın Jingle Dansçıları ve Erkek Fantezi Dansçılar, Kayıp ve Öldürülen Yerli Kadınlar ve Kızların (özellikle Kızılderili ve Alaska Yerli kadınları arasında) onurlandırılması ve tanınması için birleşik bir parça sunar.

10-OUT OF RUIN

Yönetmen/Director: Marta Renzi

Süre/Duration: 15’

Ülke/Country: ABD/USA

Yıl/Year:2020

Bu film, bir birlik yerine giden yolları keşfetmek için yolculuk eden tecrit halindeki bireysel klanların görsel olarak zengin ve kinetik bir alegorisini paylaşıyor.

The work shares a visually rich and kinetic allegory of individual clans in isolation who journey to discover their paths to a place of unity.

— 15 DK ARA - 15 Min INTERMISSION —

11-THROUGH GLASS

Yönetmen/Director: Marek Partys

Koreografi/Choreography:Sylva Safkova

Süre/Duration: 7’

Ülke/Country: Cekolavakya/Czech Republic

Yıl/Year: 2021

Marek Partyš'in yönettiği ve koreografisini Sylva Šafková'nın üstlendiği THROUGH GLASS dans filmi, çağdaş dansı ve çarpık gerçekliğin görüntüsünü anlatan görsel bir hikayeyi birleştiriyor: "Yansımalar, bakış açıları, çarpık gerçeklik... ayna, harfler yine doğru yönde gidecek.”

The dance film THROUGH GLASS, directed by Marek Partyš and choreographed by Sylva Šafková, combines contemporary dance and a visual story that describes the image of distorted reality: “Reflections, angles of view, distorted reality... but if you hold it against a mirror, the letters will go again in the right direction.“

12-CLAIM

Yönetmen/Director: Keely Song

Süre/Duration: 5’31’’

Ülke/Country: ABD/USA

Yıl/Year:2019

CLAIM, hamileliği ve emeği bir hareket ve güç yeri olarak onurlandıran bir gösterimdir.

CLAIM is a screendance honoring pregnancy and labor as a place of motion and power.

13-ARA

Yönetmen/Director: Serkan Yildirim

Koreografi/Choreography:Sernaz Demirel + Tan Temel

Süre/Duration: 7’17’’

Ülke/Country: Turkiye

Yıl/Year: 2019

“İnsanın kalbi, gökyüzündeki derinliği kendi içinde taşır.” Gökyüzü ve toprak ayrımı, gelmek ve gitmek arasında sonsuzluğu içinde barındırıyor. Boşluğun içinde arada bir yerde bir su damlasının şeffaflığında başladı her şey. Sonsuzlukla buluşmak için acele etmeye gerek yok.

“The heart of a human carries within itself the depth of the sky.” The separation of sky and land contains infinity between coming and going. Everything started with the transparency of a water droplet somewhere in between in the void. There is no need to rush to meet infinity.

14-ANIMA, ANIMUS, ANONIMOUS

Yönetmen/Director: Daria Lukina

Sure/Duration: 8’38

Ülke/Country: Ruaya/Russia

Yıl/Year:2021

15- “U”

Yönetmen/Director: Burcu Uçatenik & Mert Çevik

Süre/Duration: 1’37’’

Ülke/Country: Turkiye

Yıl/Year:2019

Döngünün bir ucu,

Bu.

Sağ,sol,karşısı,arkası.

Yeraltı kadar kirli.

This is the one end of the cycle.

Right, left, opposite, back.

Dirty as underground.

16-VOID

Süre/Duration: 15’

Ulke/Country: Avustralya/Australia

Yıl/Year:2020

Yönetmen/Director/Koreografi/Choreograph: Claire Marshall

Yukarı doğru kıvrılan, aşağıya bakan, sinsi sinsi, batan, atlayan, duran, yalnız bir figür olan dansçı Erin O'Rourke, ruhunun bir metaforu olarak eski bir labirent merdiveninden geçer. Deja vu anları ve çoklu benlikler, tarihsel olarak kadınların psikolojik tuzağa düşürüldüğü fikirlerini çağrıştıran bir dans filminde ortaya çıkıyor.

Winding upwards, gazing downwards, slinking, sinking, vaulting, halting, a solitary figure, dancer Erin O'Rourke journeys through an old labyrinthine staircase as a metaphor of her psyche. Moments of déjà vu and multiple selves emerge in a dance film that conjures ideas of psychological entrapment of women trans-historically.

17-SLIP

Süre/Duration: 3’14’’

Ülke/Country: ABD/USA

Yıl/Year:2021

Yönetmen/Director: Kurt Csolak

Hepimiz pandemi sırasında kendimizi biraz deliliğe, kendimizden, kim olduğumuzdan ve ne yaptığımızdan uzaklaştığımızı hissettik. Sanatçılar olarak özellikle enerjimizi başkalarıyla paylaşırken kendimizi canlı hissederiz. Bu elimizden alındığında, yardım edemeyiz ama ışıklarımızın loş olduğunu hissedebiliriz.

We’ve all felt ourselves slipping during the pandemic...a little into madness, away from ourselves, from who we are, and what we do. As performers we especially feel alive when sharing our energies with others. When that’s taken away, we can’t help but feel our lights dim.

İlgili Mekan

  • Ücretsiz etkinlik.
  • Rezervasyon gereklidir.
  • Alan: Açık Hava Sineması, Ahşap Zemin
Hasanpaşa, Kurbağalıdere Cd. No:125, 34722 Kadıköy/İstanbul
Yol Tarifi Al

Bize Katılın

Festival hakkında tüm haberleri ilk duyan siz olun.
Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.
Giriş yap
Hala üye değil misin? Hemen üye ol!
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram