TR / EN
Film

Dans Filmleri Seçkisi II

18 Haziran, Cumartesi 2022
12:00 - 14:00

Dans Filmleri Kürasyonu : Onur Topal- Sümer, DanceCameraİstanbul/ Pandemania

1-CROSS LATERAL DANCE

Yönetmen/Director: Vesa Loikas

Süre/Duration: 5’02’

Ülke/Country: Finlandiya/Finland

İnsanların sessiz trafiğinde, hayatın renklerini geviş getiren bir kadın.

Tarihi birikintiler akışı boyunca ağır güçleri dengeliyor.

In the silent traffic of people, a woman ruminating the colors of life.

Along the stream of historical deposits, she is balancing heavy forces.

2-IN MY MOTHER’S HOUSE

Yönetmen/Director: Anne White

Süre/Duration: 8’44’’

Ülke/Country: Avustralya/Australia Yil/Year:

Bir ilişkinin deneysel ve şiirsel bir keşfi.

Bir kız, 2021 karantinası sırasında annesinin Melbourne Bayside'daki 1960'lardan kalma dairesine geri döner. Birlikte takılırlar ve dans ederler.

An experimental and poetic exploration of a relationship.

A daughter returns to her mother’s 1960s era apartment in bayside Melbourne during lockdown 2021. They hang out and dance together.

3- A VANISHED DAY

Süre/Duration: 3’33’’

Ülke/Country: ABD/USA Yil/Year: 2019

Yönetmen/Director/Koreograf/Choreograph: Robin Bisio + Kaita Mrazek

Tamamen iPhone ile çekilen A Vanished Day'de dansçı Kaita Mrazek, sahilde erken bir sonbaharın altın rengi ışığında görülüyor. Kültür; yunuslar, turnalar, yengeçler, deniz kabukları ve kurnaz ahtapot ile paylaştığı kısacık yosun yaşamında bulunur. Gün akıp giderken, hatıra, ifadenin gelgit çizgilerinde kalır.

A Vanished Day, shot entirely on iPhone, features dancer Kaita Mrazek in the golden light of an early fall by the beach. Culture resides in the fleeting kelp life she shares with dolphins, cranes, crabs, seashells and the wily octopus. Memory remains in the tide lines of expression as the day washes away.

4-A PLACE CALLED HOME

Yönetmen/Director: Igor Mamlenkov (aka Garik Wiskin)

Süre/Duration: 5’

Yıl : 2017

Ülke/Country: Isvicre/Switzerland + Ispanya/Spain

Ev. Bunun ne olduğunu herkes biliyor. Kimse nasıl tarif edeceğini bilmiyor. Daha doğrusu herkesin kendi ev tanımı vardır. Bu nedenle, - Bu kısa filmin konsepti, konseptinin olmamasıdır. Ben sadece bir vizyonu, bir zamanlar aklıma gelen bir fikri ifade ediyorum, bu yüzden bu vizyon, tam da bu görsel sanat formuna yarım yıl boyunca detaylandırılmıştır. Ama bunların hiçbir önemi yok çünkü siz izledikçe Bilinçaltınız veya Bilinçaltınız her şeyi algılıyor ve nasıl algılıyorsa onu kendi yorumuna dönüştürüyor, dolayısıyla sanat açıklanmamalı. Bu video küresel ve özel, gerçek ve soyut hakkındadır. Sevgili seyirciler, az önce gördüklerinizi size açıklayacak durumda değilim.

Home. Everybody knows what that is. Nobody knows how to describe it. Or rather, everyone has its own definition of home. Therefore, - The concept of this short movie is having no concept. I am just expressing a vision, an idea that once came to me, hence this very vision has been elaborated during half a year into this very form of visual art. But this all doesn’t really matter because as you watch it, your Conscious or Subconscious perceives whatever and however it perceives and converts it into its own interpretation of the story, thus art should not be explained. This video is about global and particular, real and abstract. I am in no place to explain to you, dear audience, what you have just seen.

5- FADING

Süre/Duration: 10’25’’

Ülke/Country:ABD/USA

Yıl/Year: 2020

Yönetmen/Director/Koreograf/Choreography: Mike Esperanza

"Fading" is a short experimental dance film that captures a brief moment in time of a man trapped by the memories of a past lover. Haunted by his isolation, dreaming of his escape from a home that no longer keeps him, the front door is his only exit. Set in Los Angeles, "Fading" is a visual ode to the city, its light, its folds, its underneath and its obstacles. Quirky, queer, and poetically untamed, this dreamlike film illuminates the power of becoming, fading endlessly towards rather than away.

"Fading" is a short experimental dance film that captures a brief moment in time of a man trapped by the memories of a past lover. Haunted by his isolation, dreaming of his escape from a home that no longer keeps him, the front door is his only exit. Set in Los Angeles, "Fading" is a visual ode to the city, its light, its folds, its underneath and its obstacles. Quirky, queer, and poetically untamed, this dreamlike film illuminates the power of becoming, fading endlessly towards rather than away.

6-OUT OF ORDINARY

Yönetmen/Director/Koreograf/Choreography:Luca Signoretti

Süre/Duration: 8’38’’

Ülke/Country: Isvicre/Switzerland

Yıl/Year:2020

Bu film, günlük izleyicinin bakış açısından odaklanmistir. Aksi takdirde bir röntgenciyi ve hayali fikirlerini ve özlem deneyimlerini uzakta tutan ve bunun yerine onları gerçek bir yaşam yolculuğuna dönüştüren çerçeveler ve ekranlar arasında seyahat etmenin nasıl bir şey olabileceğini araştırıyor.

This film is from the everyday viewer’s perspective. It explores what it might be like to travel through the frames and screens, that otherwise keep a voyeur and his or her fanciful ideas and longing experiences at a distance and, instead, turn them into a real-life journey.

7- ROJOS

Yönetmen/Director/Koreograf/Choreography:Miquel Barcelona

Süre/Duration: 2’43’’

Ülke/Country: İspanya/Spain

Yıl/Year: 2020

Rojos is a piece of visual arts resulting from the intersection between two lines of work: a search for witnesses to the post-war period of the Spanish Civil War and the recovery of the artistic and cultural legacy of the time.

Rojos, iki çalışma hattının kesişmesinden ortaya çıkan bir görsel sanat eseridir: İspanya İç Savaşı'nın savaş sonrası dönemine ve İspanya'nın sanatsal ve kültürel mirasının geri kazanılmasına tanık arayışı.

8-COMPOSITION: Snakes For Her

Yönetmen/Director:Antonia Economou

Süre/Duration: 9’44’’

Ülke/Country: Yunanistan/Greece Yil/Year:2021

Kompozisyondaki beş beden, sürekli değişen mikrokozmoslar yaratır: gerçekte hiçbir katarsis içermeyen akıcı bir anlatılar dizisi olduğunda, ortak gerçeklikleri (-ler) arasında anlam bulmaya çalışmak. Tıpkı rüyasında olduğu gibi, her şey kendi içinde gerçekleşir. Kesildi.

Bedenler bu mikrokozmos arın taşıyıcıları ve üreticileridir. Kendi varoluşlarını sorgulayarak kendi yapay koşullarında yaşarlar, olgunlaşırlar ve çürürler.

Five bodies in composition, create ever changing microcosms: striving to find meaning amidst their shared reality (-ies) when really it is a fluid sequence of narratives bearing no catharsis. Like in her dream, everything is fulfilled in itself. Interrupted.

The bodies are carriers and generators of these microcosms. They live, mature and decay in their own artificial conditions, questioning their very existence.

9-THE MIRROR

Yönetmen/Director:Allison Carry, Taylor Collis, Robert Morrison

Süre/Duration: 2’19’’

Ülke/Country: Canada/Kanada

Yıl/Year:2021

Bu parça kendimizle ve yansımalarımızla olan ilişkimizi araştırıyor. Kendimize dair algımızı büken ve bulandıran, üzerimize yerleştirilen baskılarla boğuşur. Bu kolektif bir duygu olsa da, bundan farklı şekillerde etkileniyoruz. Ayna, bizim yansımamıza güvenmeden güvenliği bulma, kabul etme ve bırakma deneyimi için bir metafordur.

This piece explores the relationship we have with ourselves and our reflections. It grapples with the pressures that are placed upon us that twist and muddle our self-perception. While this can be a collective sentiment, we are affected by it in different ways. The Mirror is a metaphor for the experience of accepting and letting go, finding security without the reliance on our reflection.

10-QUARANTINE BIRTHDAY DANCE

Yönetmen/Director: Erin Malley

Süre/Duration: 2’32’’

Ülke/Country: ABD/USA

Yıl/Year:2020

Arjantin Tango kültüründe, doğum günü olan kişinin arkadaşlarıyla Arjantin Vals dansı yapması ve şarkı boyunca eş değiştirmesi eğlenceli bir gelenektir. Coronavirüs döneminde Erin, bu geleneği yerine getirmenin alternatif bir yolunu bulmak zorundaydı.

In the culture of Argentine Tango, it's a fun tradition for the birthday person to dance an Argentine Vals with their friends, changing partners throughout the song. During the time of Coronavirus, Erin had to find an alternative way of fulfilling that tradition.

11-IMMINENCE IN MOTION

Yönetmen/Director: Joseph Cavanaugh

Süre/Duration: 5’22’’

Ülke/Country: Almanya/Germany

Yıl/Year:2020

Imminence In Motion, Covid-19 pandemisinin başlangıcını çevreleyen belirsizliğin enerjisi üzerine bir meditasyondur. Batı Dünyası Mart 2020'deki ilk karantinaya hazırlanırken Vandebeek şehrin kalan seslerinden etkileniyor.

Imminence In Motion is a meditation on the energy of uncertainty surrounding the beginning of the Covid-19 pandemic. Vandebeek is moved by the remaining sounds of the city as the Western World prepares for its first lockdown in March of 2020.

— 10 DK ARA - 10 Min INTERMISION —

12- TRANSITIONS IN ISTANBUL

Yönetmen/Director/Koreograf/Choreography:Nazlı Meriç Çukurova

Kameraman/ Camera:
Gülin Tan ve Eymen İbil

Süre/Duration: 7’33’’ Ulke/Country: TR

Yıl/Year: 2022

Lisans derecemde tasarım okuduğumdan beri, bir nesneyi oluşturan küçük parçalar arasındaki boşluğu keşfetmekten her zaman ilham aldım. Geçişsel akış, geçişliliği sorgulamam için bana ilham verdi.

Burada ve şimdinin geçici ve belirsiz manzaraları, huzursuzluk, dolaşım ve akış anlamında kamusal alana benzer. Durgunlukta bile, şehrin sesleri ve görüntüleri, tüm çeşitliliği, karmaşıklığı ve rastgeleliği ile kamusal alanda geçiş ve sürekli bir akış halindedir.

I have always been inspired by exploring the space between small parts that create an object ever since I studied design as my Bachelor’s degree.Transitional flow inspired me to question transitionality.

The temporary and uncertain sights of the here and now are similar to public space in sense of being unsettled, in circulation and flow. Even in stillness, sounds and images of the city are in transition and in a continuous flow in the public space, with all its diversity, complexity and randomness.

13-STILL LIFE ON THE ISLAND

Süre/Duration: 15’45’’

Ülke/Country: Hollanda/Netherlands Yil/Year: 2020

Yönetmen/Director/Koreograf/Choreography:Nicole Beitler, Co-Director: Claire Bontje

The poetic dance film STILL LIFE ON THE ISLAND by the visual choreographer Nicole Beutler pays tribute to slowing down and nature's power.

It is an impressive encounter between technique and landscape. In dialogue with the wind and tides on the beach of West-Terschelling, STILL LIFE ON THE ISLAND creates space for beauty, comfort and a new, healing balance. It is a meditative ritual about being together at a distance, with each other and the natural space around us.

Görsel koreograf Nicole Beutler'ın şiirsel dans filmi STILL LIFE ON THE ADA, yavaşlamaya ve doğanın gücüne saygı duruşunda bulunuyor.

Teknik ve manzara arasında etkileyici bir karşılaşma. STILL LIFE ON THE ISLAND, West-Terschelling sahilindeki rüzgar ve gelgitlerle diyalog halinde güzellik, rahatlık ve yeni, iyileştirici bir denge için alan yaratır. Uzaktan, birbirimizle ve etrafımızdaki doğal alanla birlikte olmakla ilgili meditatif bir ritüeldir.

14- PARADIS

Yönetmen/Director/Koreograf/Choreography: Gema Iglesias, Nacho Carrascosa

Süre/Duration: 39’32’’

Ülke/Country: Ispanya/Spain

Yıl/Year: 2022

PARADIS, Valensiya Kültür Enstitüsü (IVC) tarafından desteklenen görsel-işitsel bir projedir. Mart 2020'den beri yaşadığımız küresel pandeminin neden olduğu zorlu bağlamdan doğuyor. Bir sonraki açılışının belirsizliği ile tüm dünyayı salonları boş ve kullanışsız bırakan bir durum.

Film bize hayali bir tiyatroda bir yolculuk gösteriyor.

Bu kurgusal mekan, yaklaşık yüze yakın dansçının bu soyut mekanın atardamarlarında gezinerek, iskeletlerinin bir kısmının görülmesine izin vererek ve boşluğun soğuk anında ruhunu yeniden kazandıkları diğer gerçek tiyatrolardan oluşturulmuştur.

PARADIS is an audiovisual project promoted by the Valencian Institute of Culture (IVC). It is born from the tough context caused by the global pandemic that we have been experiencing since March 2020. A situation that halted the entire world leaving theaters empty and unused with the uncertainty of its next opening.

The film shows us a journey through an imaginary theater.

This fictional space has been composed from other real theaters in which almost one-hundred dancers travel through the arteries of this abstract place, letting part of their skeleton be seen and regaining its soul at the cold moment of void.

İlgili Mekan

  • Ücretsiz etkinlik.
  • Rezervasyon gereklidir.
  • Alan: C4 Atölye
Hasanpaşa, Kurbağalıdere Cd. No:125, 34722 Kadıköy/İstanbul
Yol Tarifi Al

Bize Katılın

Festival hakkında tüm haberleri ilk duyan siz olun.
Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.
Giriş yap
Hala üye değil misin? Hemen üye ol!
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram