TR / EN
Film

Festival Dans Filmi Seçkileri Hope Alkazar 6.Gün

01 Ekim, Pazar 2023
19:00 - 21:00

Biletler Biletino'da Satışta!

Dans Filmleri Kürasyonu : Onur Topal- Sümer, Dance Camera İstanbul

1-Every Step Counts: Reina Sawai 2'29'' Hong Kong, 2023

Yönetmen/Director: Andreas Guzman

Performans/Performer Yonen Takano

ENG: A brief inside look at a Japanese coryphée member of the Hong Kong Ballet, Reina Sawai.

TR:  Hong Kong Balesi'nin Japon üyesi Reina Sawai'ye içeriden kısa bir bakış.

2-Cosmoception 8’21’’ Türkiye, 2021

Bu deneysel kısa dans filmi, İstanbul’da, şehrin derin katmanlarını keşfetmek için yola çıkan 5 kadının hikayesine dayanmaktadır. Bu yolculuk, bedenlerinin mikro-kosmosu ile şehrin makro-kosmosu arasındaki eski ve organik ilişkiyi keşfetmek amacıyla gerçekleştirilir.

Tarihsel, sembolik ve öğretici anlamıyla bir su kemeri olan Mağlova Kemeri aracılığıyla kadınlar güçlerini keşfetmenin ve bedenlerindeki dişil enerjileri somutlaştırmanın farklı yollarını bulurlar. Doğal güçlere daha da yaklaştıkça, kendi içlerinde ve kendilerinin ötesinde bulunan güçleri toplarlar ve plastik kozalarından çıkmak için ihtiyaçları olan kuvveti bulurlar. Sıkıştıkları yapay kozalardan yaşanan bu özgürleşme, siyasi baskı, beklentiler ve kamusal ahlakın kısıtlamalarına atıfta bulunur.

Cosmoception belki de, dişil enerjiler uyandığında ortaya çıkan beden, zihin ve ruh bütünlüğününün şehirin çeşitli katmanlarına dokunmasıyla meydana gelen kolektif duyumlar bütünüdür.

Cosmoception

*English 

This experimental short dance movie is based on a journey of 
5 women from Istanbul to discover deeper layers of their city, Istanbul in order to tune with archaic and organic relationship between micro-cosmos of their body and macro-cosmos of their city, geography.

Within historical, symbolic and elemental meaning of an aqueduct, Mağlova; 
they find different ways of exploring and embodying their empowerment; their female energies. As they get closer the natural forces within and beyond, they gather and get power to come out of the plastic cocoons; which refer to political suffocation, expectations and restrictions of public morality.

Cosmoception may be the collective sensations when female energies are awakened and touch to the various layers of body, mind, soul, and city.

 Creators

Asli Öztürk

Gizem Aksu

Melissa Ugolini

 Performers

Beril Şenöz

Büşra Firidin

Ezgi Yaren Karademir

Gizem Aksu

Suzan Alev

 Original Music

Ah! Kosmos

Camera

Muhtar Pattabanoğlu

Camera Assistant 

Samet Avcı

Styling & Props

Selen Hayal

Location Sound Mixer

Metin Bozkurt

Production Manager

Mihran Tomasyan

Production Assistant 

Selim Cizdan

Catering 

Gizem Akhan

Accomodation 

Cemal Nadir Tekel 

Editing

Asli Öztürk

Dilek Aydın

Sound Design & Mix

Başak Günak

Behind the Scenes

Mustafa Erdoğan

Special Thanks to

Aakash Odedra, Ali Robertson, Courtney Beadle, Melih Kıraç, Selim’in Annesi, Filmarka, Özgür Mısral, Yücel Kurtul, 


This project is the result of a collaboration between

Akashodedra Company + Cıplak Ayaklar Kumpanyası 

Cosmoception Research Project is Supported by

British Council 

Lottery 

In partnership with

MBD + Karma LAB + Heimatlos 

© 2021

www.aakashodedra.com

www.ciplakayaklar.com

3-Shadowland II  6’42’’ Norveç/Norway, 2022

Yönetmen/Director: Kari Hoaas, Alexander Kayiambakis

Dansçı/Dancer: Matias Rønningen

Koreograf/Choreograph: Kari Hoaas

ENG:"Shadowland II" is the second dance film in a trilogy of poetic solo dance films investigating continuum and the body moving through loss. By combining circular and spiral choreography with an intimate frame and focus, the film aims to draw the viewer close to the dancer, offering a visceral experience of the movement action.

TR:  "Gölgeler Ülkesi II", sürekliliği ve kayıp içinde hareket eden bedeni araştıran şiirsel solo dans filmlerinden oluşan üçlemenin ikinci dans filmi. Dairesel ve spiral koreografiyi samimi bir çerçeve ve odakla birleştiren film, izleyiciyi dansçıya yakınlaştırmayı ve hareket aksiyonunun içten bir deneyimini sunmayı amaçlıyor.

4-A QUIET CON-SCULLY 13’28’’ ABD/USA, 2022

Yönetmen/Director & Yazar/ Writor & Produktor/Producer:Jennifer Scully-Thurston

ENG: A parable, within a coming of age, within the telling of the tale, "a quiet con•triv•ance" is a dance depiction of what the female identified condition is like from the inside. From young to wise, abled to differently abled, without offspring into empty nest.

In literary terms, a “contrivance” is something that causes things to happen in a story in a way that does not seem natural or believable. It can also be used as a machine or piece of equipment made with skill and cleverness and/or an artificial arrangement or development.

I am looking at how these definitions apply to the idea of “women’s work”.  A human created, artificial arrangement or fabricated construct.  In a novel, the level of female multitasking and the mountain of daily responsibility would seem implausible... but it is simply the reality of women.  We go into "woman-hood" with romantic ideas of partners, child bearing and careers, but there aren't real conversations about it, until you are in the thick of it. One can feel hoodwinked. These quietly assumed, unprocessed & unspoken societal obligations of female identified humans, make the world function more efficiently but could be spread evenly across the gender spectrum. 

Then there is the pressure of trying to be ageless... a struggle that transcends race, culture and time.

TR: Hikayenin anlatımındaki reşit olma dönemindeki bir benzetme, "sessiz bir entrika", kadın olarak tanımlanan durumun içeriden nasıl bir şey olduğunu gösteren bir dans tasviridir. Gençten bilgeye, yetenekliden farklı yetenekliye, yavru vermeden boş yuvaya.

Edebi terimlerle "düzenleme", bir hikayede olayların doğal veya inandırıcı görünmeyen bir şekilde gerçekleşmesine neden olan şeydir. Ayrıca beceri ve zekayla ve/veya yapay bir düzenleme veya geliştirmeyle yapılmış bir makine veya ekipman parçası olarak da kullanılabilir.

Bu tanımların “kadın işi” fikrine nasıl uygulandığına bakıyorum. İnsan yapımı, yapay bir düzenleme veya fabrikasyon bir yapı. Bir romanda, kadınların çoklu görev düzeyi ve günlük sorumluluk dağları inanılmaz görünebilir... ama bu yalnızca kadınların gerçeğidir. Partnerler, çocuk doğurma ve kariyer gibi romantik fikirlerle "kadınlığa" giriyoruz, ancak siz işin içine girene kadar bu konuda gerçek konuşmalar yapmıyoruz. İnsan kendini kandırılmış hissedebilir. Kadın olarak tanımlanan insanların sessizce üstlenilen, işlenmemiş ve dile getirilmemiş toplumsal yükümlülükleri, dünyanın daha verimli işlemesini sağlar ancak cinsiyet yelpazesine eşit şekilde yayılabilir.

Bir de yaşlanmayan olmaya çalışmanın baskısı var... ırkı, kültürü ve zamanı aşan bir mücadele.

More about this source textSource text required for additional translation information

Send feedback

Side panels

History

Saved

Contribute

5-EXTREMELY IN THE MIDDLE 6'05'' Tayvan/Taiwan, 2022

Yönetmen/Director & Koreograf/Choreographer & Beste / Composer: Yun He Lin

Sinematograf / Cinematograph: David Willem Verbeek

ENG:  What does it mean to be extremely in the middle ?

The concept of extremely in the middle relates me to the ancient philosophy of Tai-Chi and of the golden mean by Confucianism, with which I was educated.

Tai-Chi refers to the very beginning of the universe, and the essential rule/truth of everything and every relationship , which is called “ Dao”. From the symbol, it may look binary, but actually it reconciles the two energy” Ying” and Yang”, and they represent the intergraded balance of all matters.

On the other hand, the golden mean by Confucius has somehow been a struggle for me. As I observe and realize from my life experience, this very principle of being moderate doesn’t get anyone any where but to make people become very easy to train or even to manipulate. It is easy to be judged if someone stands out or acts “too much” under standard of being moderate, and it causes lots of anxiety and stress when people are not allowed to expand and extent who they really are in this cultural invisible bonds, especially in Asia.

In this dance video, I want to portrait it as a horror film, addressing all sorts of shady status of being in the void of middle. 

TR:   Son derece ortada olmak ne anlama geliyor?

Aşırı orta kavramı beni antik Tai-Chi felsefesine ve eğitim aldığım Konfüçyüsçülük'ün altın yoluna bağlıyor.

Tai-Chi, evrenin başlangıcını, her şeyin ve her ilişkinin temel kuralını/doğrusunu ifade eder ve buna “Dao” denir. Sembolden bakıldığında ikili görünebilir, ancak aslında iki enerjiyi “Ying” ve Yang”ı uzlaştırır ve tüm maddelerin kademeli dengesini temsil ederler.

Öte yandan Konfüçyüs'ün altın anlamı benim için bir şekilde mücadele oldu. Yaşam deneyimimden gözlemlediğim ve fark ettiğim gibi, bu ılımlı olma ilkesinin, insanları eğitilmesi ve hatta manipüle edilmesi çok kolay hale getirmekten başka kimseye bir faydası yok. Birinin ılımlı olma standardı altında öne çıkıp "çok fazla" hareket etmesi durumunda yargılamak kolaydır ve insanların bu kültürel görünmez bağlarda gerçekte kim olduklarını genişletmelerine ve genişletmelerine izin verilmediğinde, bu durum çok fazla endişe ve strese neden olur. Asya'da.

Bu dans videosunda, ortadaki boşlukta olmanın her türlü karanlık durumuna değinen bir korku filmi portresi çizmek istiyor..

6-POSIDONIES 3'42'' Kıbrıs/Cyrus, 2023

Yönetmen/Director & Choreographer: Antis Lakovou, Evie Demetriou

Dansçı / Performer: Evie Demetriou

Montaj & Editing & Ses Tasarimi / Sound Design: Emilios Avraam

ENG:   “Posidonies” is a dace film conceived by dance maker Evie Demetriou and underwater lover Antis Iakovou. Posidonies is borrowed from the Greek translation of the word Posidonia (plural).

Through a poetic lense and inspired by the notion that pocedonia oceanica is the lung of the mediterannean sea, the film uncovers two parallel stories in which one affects the other.

The first story is about the beauty, movement and symbolic breathing of posidonia oceanica which is distracted and becomes a naked underwater surface. (Filmings after the cutting of posidonia in the Ancient Kourion area in Limassol are used, shared by marine biologists in Cyprus).

Parallel to the story of posidonia oceanica the story of a woman unfolds. The woman, who symbolically breathes underwater, embodies the movement of posidonia. When posidonia is ruined, she is also suffering, runs to escape until she is suffocated (from the distraction.)

The two parallel worlds are connected through imagery, movement and abstraction to highlight in a symbolic way the importance of the underwater world to humanity.

TR:   “Posidonies”, dans yapımcısı Evie Demetriou ve su altı aşığı Antis Iakovou tarafından tasarlanan bir dans filmi. Posidonies, Posidonia (çoğul) kelimesinin Yunanca çevirisinden ödünç alınmıştır.

Şiirsel bir bakış açısıyla ve pocedonia oceanica'nın Akdeniz'in akciğeri olduğu fikrinden ilham alan film, birinin diğerini etkilediği iki paralel hikayeyi ortaya çıkarıyor.

İlk hikaye, dikkati dağılarak çıplak bir su altı yüzeyine dönüşen posidonia oceanica'nın güzelliğini, hareketini ve simgesel nefes alışını konu alıyor. (Limasol'daki Antik Kourion bölgesinde posidonia kesimi sonrasında çekilen görüntüler kullanılmış, Kıbrıs'taki deniz biyologları tarafından paylaşılmıştır).

Posidonia oceanica'nın hikayesine paralel olarak bir kadının hikayesi de ortaya çıkıyor. Su altında sembolik olarak nefes alan kadın, posidonia hareketini somutlaştırıyor. Posidonia bozulunca o da acı çekiyor, boğulana kadar (dikkat dağınıklığından) kaçmak için koşuyor.

İki paralel dünya, su altı dünyasının insanlık için önemini sembolik bir şekilde vurgulamak için görüntü, hareket ve soyutlama aracılığıyla birbirine bağlanıyor.

7-ELEMENTAL 4'53'' İngiltere/UK, 2023

Yönetmen/Director & Choreographer: Lewis Landini, Ross Hoey

A young person’s response to the climate crisis.

elemental is a brand-new dance film choreographed by 17-year-old neurodivergent choreographer Ross Hoey in collaboration with filmmaker Lewis Landini. This film was made in response to the climate crisis.

Supported through Creative Scotland as part of the Creative Digital Initiative, funded by The Scottish Government. With generous support from The Space & Children In Scotland.

Bir gencin iklim krizine tepkisi.

elemental, koreografisini 17 yaşındaki nörodivergent koreograf Ross Hoey'nin film yapımcısı Lewis Landini ile birlikte yaptığı yepyeni bir dans filmi. Bu film iklim krizine tepki olarak yapıldı.

İskoç Hükümeti tarafından finanse edilen Creative Digital Initiative'in bir parçası olarak Creative Scotland aracılığıyla desteklenmektedir. The Space & Children In Scotland'ın cömert desteğiyle.

8- ŞEYLER 7’11’’ Türkiye, 2023

Yönetmen/Director & Yazar/ Writor: Ada Özsar

Produktor/Producer: Ada Özsar, Zeynep Çamlı

Dansçı / Performer: Zeynep Çamlı, Ece Çamlı, Nezaket Özlem Dede, Sude İnce, Simay Başık

ENG: In the strange passage of time, we witness four housemates preparing for a night out, as they go about their daily chores.

Based on the relationship between movement and objects, this film was created by improvising within a specific structure.

TR: Zamanın tuhaf akışında, dört ev arkadaşının günlük işlerini yaparken bir gece dışarı çıkmaya hazırlandığına tanık oluyoruz.

Hareket ve nesneler arasındaki ilişkiden yola çıkan bu film, belirli bir yapı içerisinde doğaçlama yapılarak oluşturuldu.

9-Morning 5'25'' ABD/USA, 2022

Yönetmen/Director & Koreograf / Choreographer & Editor & Kostüm/Costume Designer: Holly Wilder

Sinematograf / Cinematograph: Duncan Wilder

Dansçı / Performer: Haley Sung, Christopher Luis Medina, Victoria Daylor

Ses Tasarimi / Sound Design: Jean Roh, Liam Robinson

ENG: Named by Dance Magazine as one of "9 Screendance Artists You Should Know About", sibling duo, Holly and Duncan Wilder, are NYC based Wilder Project. Together they have produced 20 short dance films that have screened at over 50 film festivals on 5 continents, winning 14 awards. With Holly directing and choreographing and Duncan behind the camera, critics say their “raw, narrative movement vocabulary hits close to the heart.” Their most screened film, “The Field”, is an official selection of 26 film festivals, and in addition to festivals, their work has screened at venues like The Museum of Fine Arts in Boston and the Museum of the Moving Image in NYC.

TR: Dance Magazine tarafından "Hakkında Bilmeniz Gereken 9 Screendance Sanatçısı"ndan biri olarak adlandırılan kardeş ikili Holly ve Duncan Wilder, NYC merkezli Wilder Project'tir. Birlikte 5 kıtada 50'den fazla film festivalinde gösterilen ve 14 ödül kazanan 20 kısa dans filmi ürettiler. Yönetmenlik ve koreografiyi Holly'nin, kameranın arkasında ise Duncan'ın olduğu eleştirmenler, onların "ham, anlatısal hareket sözcük dağarcığının kalbe yakın olduğunu" söylüyorlar. En çok gösterilen filmi “The Field”, 26 film festivalinin resmi seçkisinde yer alıyor ve çalışmaları festivallerin yanı sıra Boston Güzel Sanatlar Müzesi ve NYC Hareketli Görüntü Müzesi gibi mekanlarda da gösterildi.

10-SCARCITY & ABUNDANCE 7’18’’ ABD/USA, 2023

Yönetmen/Director: Jonathan Potter

Hareket Yönetmeni & Movement Director: Brian Hashimoto

Koreograf / Choreograph: Jhia Jackson, Brian Hashimoto, Katy Meeks

Sinematograf / Cinematograph: Brian Hashimoto & Jonathan Potter

Dansçı / Performer: Katy Meeks, Jhia Jackson

Ses Tasarimi / Sound Design: Jonathan Potter

ENG: Scarcity & Abundance is a setting of two dance films that live together in opposition while seeking balance through constraints. Prompted by emotional and artistic challenges of living and working separately from his partner for the 18 months leading up to 2020, photographer Jonathan Potter devised this work as a meditation on loneliness and creativity. The pairing of films is a call and response: While Abundance explores the violence of loneliness through the barren landscape of Johnson Valley, California, Scarcity responds with subtle engagements through the suffocatingly lush environment of Portland, Oregon. The delicate and powerful movement performances from Jhia Jackson and Katy Meeks draw the viewer in, exploring contemplative space.

TR: Kıtlık ve Bolluk, kısıtlamalar arasında dengeyi ararken karşıtlık içinde birlikte yaşayan iki dans filminden oluşan bir sahne. 2020'ye kadar geçen 18 ay boyunca partnerinden ayrı yaşamanın ve çalışmanın getirdiği duygusal ve sanatsal zorluklardan yola çıkan fotoğrafçı Jonathan Potter, bu çalışmayı yalnızlık ve yaratıcılık üzerine bir meditasyon olarak tasarladı. Filmlerin eşleştirilmesi bir çağrı ve yanıttır: Bolluk, Johnson Valley, Kaliforniya'nın çorak manzarasında yalnızlığın şiddetini keşfederken, Scarcity, Portland, Oregon'un boğucu derecede yemyeşil ortamında incelikli etkileşimlerle yanıt verir. Jhia Jackson ve Katy Meeks'in zarif ve güçlü hareket performansları, izleyiciyi derin düşünceye dalma alanını keşfederek içine çekiyor.

11- SUBMERSION 7’21’’ Yunanistan/Greece, 2022

Yönetmen/Director & Konsept/ Concept Animation: Leonard Schulz

Dans Koreografi / Dance Choreography:Eva Stavrakaki

Sinematograf / Cinematograph: Duncan Wilder

Dansçı / Performer: Haley Sung, Christopher Luis Medina, Victoria Daylor

Ses Tasarimi / Sound Design: Jean Rohe, Liam Robinson

ENG: Submersion is a video dance performance by Eva Stavrakaki, Leonard Schulz and Agnes Ehlich. In their first joint collaboration, they created a piece that uses dance, music and animated images that develop a common visual language to address the question: How can we create the state of absolute equality of body and mind? In conversations and visual, as well as physical experiments they tried to create situations that generate a symbiosis of both. Using the power of animated light and the body they explore different spaces, layers and worlds. But where has their journey taken them and do they actually find an answer somewhere?

TR: Submersion, Eva Stavrakaki, Leonard Schulz ve Agnes Ehlich'in hazırladığı bir video dans performansıdır. İlk ortak işbirliklerinde dans, müzik ve hareketli görüntülerin kullanıldığı, ortak bir görsel dil geliştiren ve şu soruyu yanıtlayan bir eser yarattılar: Beden ve zihnin mutlak eşitliği durumunu nasıl yaratabiliriz? Konuşmalarda, görsel ve fiziksel deneylerde her ikisinin simbiyozunu oluşturan durumlar yaratmaya çalıştılar. Animasyonlu ışığın ve bedenin gücünü kullanarak farklı mekanları, katmanları ve dünyaları keşfediyorlar. Peki yolculukları onları nereye götürdü ve gerçekten bir yerde bir cevap buluyorlar mı?

12-Home Within 2’32’’ Taiwan, 2023

Yönetmen/ Director & Yazar/ Writer: Adrienn Izsépi

Dansçı / Dancer: Marika Masuda

A short dance film which is introducing a homeless girl living on the street. While she would have reason to

live her life in sadness, she choses to live in a world created by her fantasy.

The perspective of reality depends on us. We can focus on the negativity which is surrounding us, or find joy in a world what

we can build with our mind.

Many of us crave after a "better" life while missing the bigger picture; we only can find happiness withinside of us and not

Outside.

Sokakta yaşayan evsiz bir kızın hikayesini anlatan kısa bir dans filmi. Bunun için bir nedeni varken

hayatını üzüntü içinde yaşıyor, hayallerinin yarattığı bir dünyada yaşamayı seçiyor.

Gerçekliğin perspektifi bize bağlıdır. Bizi çevreleyen olumsuzluklara odaklanabilir veya bizi çevreleyen bir dünyada neşe bulabiliriz.

aklımızla inşa edebiliriz.

Birçoğumuz büyük resmi kaçırırken "daha iyi" bir yaşamın özlemini çekiyoruz; mutluluğu yalnızca içimizde bulabiliriz, bulamayız

dıştan.

13- SHAPES OF AETHER 6’38’’ Austria, 2023

Yönetmen/ Director: Elias Benedikt Choi-Buttinger

Dancer: Weng Teng Choi-Buttinger

Producers: Weng Teng Choi-Buttinger, Elias Benedikt Choi-Buttinger

ENG: "Shapes of Aether" is a dance film that explores the concept of aether through movement language. Aether, also known as the fifth element, is a concept that has been interpreted to be a divine and transformative force that surrounds us. The film presents an ethereal, unseen force that permeates our surroundings and can be captured through the fluid movements of the human form.

TR:"Shapes of Aether", eter kavramını hareket dili aracılığıyla araştıran bir dans filmi. Beşinci element olarak da bilinen eter, bizi çevreleyen ilahi ve dönüştürücü bir güç olarak yorumlanan bir kavramdır. Film, çevremize nüfuz eden ve insan formunun akıcı hareketleri aracılığıyla yakalanabilecek ruhani, görünmeyen bir gücü sunuyor.

14 - 3 Windows, 1 Door 6'46'' ABD/USA, 2023

Yönetmen/ Director & Yazar/ Writer & Dansçı / Dancer: Marta Renzi 

ENG: A door opening and closing reveals a small dance studio, framed by 3 lovely windows. The choreographer wields a camera; 3 dancers count out their moves, practice as a dance comes together. We get an insider’s look at the language and laughter that goes into the process that's expanding before us.

TR: Açılan ve kapanan bir kapı, 3 güzel pencereyle çerçevelenmiş küçük bir dans stüdyosunu ortaya çıkarıyor. Koreograf bir kamera kullanıyor; 3 dansçı hareketlerini sayıyor, dans bir araya gelerek pratik yapıyor. Önümüzde genişleyen sürece giren dile ve kahkahaya içeriden bir bakış atıyoruz.

15- OMEN 27’ ABD/USA, 2021

Yönetmen/ Director: Harlan Taney, Justin Clifton, Blake McCord

Yazar & Writer: Elisa Venezia

Harlan Taney, Elisa Venezia

Dansçılar / Performers: Myra Popejoy, Joanie Garcia, Elisa Venezia, Carrie Reynolds, Abby, Isabelle Dove Robinson

ENG: Through dance and movement, OMEN tells the story of one woman’s exploration of bravery and perseverance, intimately following her as she takes risks and overcomes fears. The film tells the story of our shared interdependence - and the beauty of surrendering to the unknown. OMEN was shot in the Grand Canyon National Park by award-winning filmmakers Harlan Taney, Justin Clifton, and Blake McCord of Sandcast Media. OMEN is a 10 minute dance film with a 17 min. companion documentary film.

TR: OMEN, dans ve hareket yoluyla bir kadının cesaret ve azmi keşfetmesinin öyküsünü anlatıyor; risk alırken ve korkuların üstesinden gelirken onu yakından takip ediyor. Film, ortak bağımlılığımızın ve bilinmeyene teslim olmanın güzelliğini anlatıyor. OMEN, Büyük Kanyon Ulusal Parkı'nda ödüllü film yapımcıları Harlan Taney, Justin Clifton ve Sandcast Media'dan Blake McCord tarafından çekildi. OMEN, 17 dakikalık 10 dakikalık bir dans filmidir. eşlik eden belgesel film.

11-3 Windows, 1 Door 6'46'' ABD/USA, 2023

Yönetmen& Yazar& Dansçı: Marta Renzi
Açılan ve kapanan bir kapı, 3 güzel pencereyle çerçevelenmiş küçük bir dans stüdyosunu ortaya çıkarıyor. Koreograf bir kamera kullanıyor; 3 dansçı hareketlerini sayıyor, dans bir araya gelerek pratik yapıyor. Önümüzde genişleyen sürece giren dile ve kahkahaya içeriden bir bakış atıyoruz.

Kuloğlu, İstiklal Cd., 34433 Beyoğlu/İstanbul
Yol Tarifi Al

Bize Katılın

Festival hakkında tüm haberleri ilk duyan siz olun.
Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.
Giriş yap
Hala üye değil misin? Hemen üye ol!
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram