TR / EN
Film

Festival Dans Filmleri, 2. Gün

26 Eylül, Salı 2023
19:00 - 21:00

Dans Filmleri Kürasyonu : Onur Topal- Sümer, Dance Camera İstanbul

Biletler Biletino'da Satışta!

https://biletino.com/tr/e-qdy/istanbul-dogaclama-dans-festivali-x-dans-filmleri-gosterimi/

1-  WAVE RIDER  24’41’’ Kanada/Canada 2023

Yönetmen/Director&Yapımcı/Producer: :Dustin Chok

Senaryo/Writer: Daniel E Kelley III “Future” & Sekou Sonko-Boisclair “Sekou”

House music is widely recognized in popular culture, though its roots tend to be overlooked. Legendary House dancer Future shares stories of his decades-long experience in the sub-culture. His journey from dancer to teacher is achieved through his mentorshipö with Edmonton House dancer Sekou Sonko-Boisclair. Together, they weave a wonderful mosaic of body movements alongside thumping house beats. The pair, tagging in and out during the invigorating dance sequences, is a sight to behold.

A beautiful and poetic sharing of information between generations, almost a passing of the torch to ensure that the culture lives on.

House müzik popüler kültürde geniş çapta tanınmaktadır, ancak kökleri genellikle gözden kaçırılmaktadır. Efsanevi House dansçısı Future, alt kültürdeki onlarca yıllık deneyiminin hikayelerini paylaşıyor. Dansçılıktan öğretmenliğe uzanan yolculuğu, Edmonton House dansçısı Sekou Sonko-Boisclair'in mentorluğu sayesinde gerçekleşiyor. Birlikte, büyük ritimlerin yanı sıra vücut hareketlerinden oluşan harika bir mozaik örüyorlar. Canlandırıcı dans sahneleriyle görülmeye değer belgesel değerinde bir film. Nesiller arası güzel ve şiirsel bir bilgi paylaşımı, kültürün yaşatılması için meşalenin adeta devami icin. * Bu film İngilizce diyaloglar icermektedir.

2-CITY OF DREAMS 13’59’’ ABD/USA, 2023

Yönetmen/Director&Senaryo/Writer: Robin Daberath Cantrell

Yapımcı/Producer: Robin Daberath Cantrell & Jonathan Hollander

City of Dreams is a danced love letter to New York City. Created in collaboration with Battery Dance, this trio of connected vignettes explores the magic that's around any corner when we let go and allow imagination and reality to coexist.

City of Dreams, New York'a yazılan danslı bir aşk mektubudur. Battery Dance ile işbirliği içinde oluşturulan bu bağlantılı hikaye üçlüsü, kendimizi bıraktığımızda ve hayal gücü ile gerçekliğin bir arada var olmasına izin verdiğimizde her köşede ortaya çıkan büyüyü keşfediyor.

3-PAS DE TROIS 7'08'' Fransa/France, 2022

Yönetmen/Director/Yapımcı/Producer/Yazar/Writer &  Müzik/Music: Guillaume HERMENT-BERREBI

Performans/Performers: Samuel Famechon, Adam Fontaine,Elsy Robert

The dancers, agglomerated at first to each other, and to the floor will gradually separate, stand up, individuate, discover themselves, learn to dance for themselves, and then together in a growing energy burst leading to a final climax full of desire. We will have started from a primitive nucleus, to end up with a desiring trio, free from conventions.

Başlangıçta birbirlerine ve yere yığılan dansçılar yavaş yavaş ayrılacak, ayağa kalkacak, bireyselleşecek, kendilerini keşfedecek, kendileri için dans etmeyi öğrenecek ve daha sonra büyüyen bir enerji patlamasıyla birlikte arzu dolu bir son doruğa ulaşacaklar. İlkel bir çekirdekten başlayıp geleneklerden arınmış, arzulayan bir üçlüye varacağız.

4-BLUE BURROW 14’10’’ ABD/USA, 2023

Yönetmen/Director & Prodüktör/Producer: Leah O'Donnell

Sinematograf/Cinematographer: Robert Platt

Dansçılar/Dancers: Taylor Craft, Joey Mattar, Maddy Petz

Blue Burrow is a short movement based film fully immersed in the sun, sand, and water of Lake Huron. The shore is the meeting place for characters of different species, while the world underwater comes to represent the subconscious. Perspectives shift from fish to human to sun, and metaphors about our relationship to the natural world emerge.

“Mavi Kovuk”, tamamen Huron Gölü'nün güneşine, kumuna ve suyuna dalmış kısa, hareket temelli bir filmdir. Kıyı, farklı türden karakterlerin buluşma yeri olurken, su altı dünyası da bilinçaltını temsil ediyor. Bakış açıları balıktan insana, oradan güneşe değişiyor ve doğal dünyayla ilişkimize dair metaforlar ortaya çıkıyor.

5-NOT FROM HERE 6’31’’ Güney Afrika/South Africa, 2022

Yönetmen/Director&Yapımcı/Producer: Oscar Tony O'Ryan, Louise Coetzer

NOT FROM HERE is an ode to the unique South African Karoo landscape. The film follows two visitants, conjured by their circle, as they journey across the barren desert landscapes. Stark contrasts are drawn between the figures in motion, set against the vastness of the otherworldly terrain they encounter. NOT FROM HERE expresses the unfamiliar, in search .

NOT FROM HERE, Güney Afrika'nın eşsiz Karoo manzarasına bir övgüdür. Film, çevrelerinin yarattığı iki ziyaretçinin çorak çöl manzaralarında yolculuklarını konu alıyor. Karşılaştıkları uhrevi arazinin uçsuz bucaksızlığına karşı hareket halindeki figürler arasında keskin zıtlıklar çiziliyor. BURADAN DEĞİL, tanıdık olmayanı ifade eder, arayış içindedir.

6-NOT THEN, NOT YET (in situ) 10’ ABD/USA, 2023

Yönetmen/Director & Prodüktör/Producer & Choreographer: Tiffany J Mills

Videographer & Editor: Theo Cote

The artists in Not then, not yet (in situ) now map external landscapes (trees, wind, dirt, and an off-kilter sculpture) with internal ones. They consider the simultaneous occurrence of shifting weather patterns caused by global climate change with one’s inner turmoil triggered by impermanence and ephemeral relationships. Negrón’s blend of electro-acoustics, classical instrumentation and found sounds, Louveau's wide vocal palette and singing in her own imaginary language, Mills’ attention to detail where a flung gesture and quickened reverberations are given equal importance to an extended leg, Cote’s keen eye for merging subject and locale, plus the dancers’ raw and unhinged movement, create a kinetically charged world that provokes.

O zaman değil, henüz değil (yerinde) sergisindeki sanatçılar artık dış manzaraları (ağaçlar, rüzgar, toprak ve dengesiz bir heykel) iç manzaralarla haritalandırıyorlar. Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu değişen hava koşullarının, kişinin geçici ve geçici ilişkiler tarafından tetiklenen iç çalkantılarıyla eşzamanlı olarak ortaya çıktığını düşünüyorlar. Negrón'un elektro-akustik, klasik enstrümantasyon ve buluntu sesleri harmanlaması, Louveau'nun geniş vokal paleti ve kendi hayali dilinde şarkı söylemesi, Mills'in fırlatılan bir jest ve hızlandırılmış yankılanmaların uzatılmış bir bacağa eşit derecede önem verildiği ayrıntılara olan ilgisi, Cote'un keskin bakış açısı Konu ve mekânın birleştirilmesi, ayrıca dansçıların ham ve dengesiz hareketleri, kışkırtıcı, kinetik olarak yüklü bir dünya yaratıyor.

7-SHOW THE LIGHT 4’’ Türkiye, 2023

Yönetmen/Director&Yapımcı/Producer: Şükrü Özçevik

Dansçı: Eylül Çimsöken

The body is born from the earth to the universe, it searches for a way, a light on earth. It eventually disappears into a clearness and a blur in purgatory.

Beden, topraktan evrene doğar, yeryüzünde bir yol, bir ışık arar. Sonunda Araf'ta bir berraklık ve bulanıklık içinde kaybolur.

8-RED 3’26’’ ABD/USA, 2023

Director & Choreographer: Liz Mulkey

Dansçılar/Dancers: Jhia Jackson

"Red" is a meditation on color, nature, and existence in relationship to self and passion. Red has a range of symbolic meanings, including life, health, vigor, war, courage, anger, love and religious fervor. The common thread is that all these require passion, and the "life force" that drives passion/blood is red. We hope to bring light to parallels between the natural world and human nature. The music was composed after film edit was complete. The film is one in a series of Primary Color films, a collaboration between two sisters; choreographer Lizzy Mulkey and filmmaker Amelia Mulkey. Both born and raised Californians, the sisters also see these films as a celebration of the many faces of California's natural beauty.

9- L∞p: A Laundry Odyssey 7' Tayvan, Taiwan, 2023

Yönetmen/Director&Yapımcı/Producer: Liam Cheng

Dansçı: Ping Heng Chuang

The film is about a woman who fights for herself, exploring her own infinite possibilities. After doing laundry, not only clothes, but also her struggles were clean. It' a journey of self-healing and self-development. Those parallel universes are just like different struggles that we have to face.

Film, kendisi için savaşan, kendi sonsuz olanaklarını keşfeden bir kadını konu alıyor. Çamaşır yıkadıktan sonra sadece kıyafetleri değil, mücadeleleri de temizdi. Bu bir kendini iyileştirme ve kendini geliştirme yolculuğudur. Bu paralel evrenler, yüzleşmemiz gereken farklı mücadeleler gibidir.

10- BIND 14’ Ireland, 2022

Director & Choreographer: Eileen McClory

Yazar ve Prodüktör Writer Producer: Maria McManus

Dansçılar/Dancers: Ryan O'Neill, Clara Kerr, Rosie Mullin

Müzik/Music: Rosie Mullin

A sumptuous poetry and dance film set in the exquisite Robinson Library in Armagh, BIND explores the legacy of binds between past and present, the tension between elevation, elites and access to knowledge, progress and change, the visibility and constraints on women, and how a visionary institution contributes to progress in the modern world.

  Armagh'taki muhteşem Robinson Kütüphanesi'nde geçen görkemli bir şiir ve dans filmi olan BIND, geçmiş ile günümüz arasındaki bağların mirasını, yükselme, seçkinler ve bilgiye erişim, ilerleme ve değişim arasındaki gerilimi, kadınların üzerindeki görünürlük ve kısıtlamaları ve bunların nasıl gerçekleştiğini araştırıyor. Vizyon sahibi bir kurum, modern dünyada ilerlemeye katkıda bulunur.

11- CREATIVE SPARK THAT FOLLOWS SAYING I DON'T KNOW 8'15'' Hırvatistan/Crotia, 2022

Yönetmen/Director/ Yapımcı/Producer: Glen MacKay

Performans/Performer: Mia Bourhis

A dance exploration film tapping into the excitement of a creative spark. For many, saying "I don't know" is difficult. But the moments after saying I don't know are the most exhilarating moments there are. It means we're going to learn, discover or experience.

 
Yaratıcı bir kıvılcımın heyecanından faydalanan bir dans keşif filmi. Çoğu kişi için "Bilmiyorum" demek zordur. Ama bilmiyorum dedikten sonraki anlar var olan en heyecan verici anlardır. Bu, öğreneceğimiz, keşfedeceğimiz veya deneyimleyeceğimiz anlamına gelir.

12- LUVEMBA 5’50’’ Brasilya/Brasil, 2021

Director: Isa Machado

YazarWriter/Prodüktör/Producer/Dansçı/Dancer:Maria Clara Laet

Müzik/Music: Edward Simon

Luvemba is an artistic rendering of death during the Covid-19 pandemic from the perspective of the Bakongo cosmogram. Bringing together tap dance, elements of the Central African cosmovision and the thinking of philosophers as Tiganá Santana and Bunseki Fu-Kiau, Luvemba is an audiovisual account of the presence of absense that the pandemic imposed on us. The first ideas and experimentations for this project began in April 2020, when the choreographer and tap dancer lost her grandfather to complications arising from Covid-19 in Brazil.

Luvemba, Bakongo kozmogramının perspektifinden, Kovid-19 salgını sırasındaki ölümün sanatsal bir tasviridir. Step/Tap dansını, Orta Afrika kozmovizyonunun unsurlarını ve Tiganá Santana ve Bunseki Fu-Kiau gibi filozofların düşüncelerini bir araya getiren Luvemba, salgının bize dayattığı yokluğun varlığının görsel-işitsel bir anlatımıdır. Bu projeye ilişkin ilk fikirler ve deneyler, koreograf ve step dansçısının Brezilya'da Kovid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle büyükbabasını kaybetmesiyle Nisan 2020'de başladı.

13-REPLICA 5’06’’ Fransa/France, 2023

Konsept/Concept: SimonaGun aka, Nicolas Simon, Virna Hagen Auvergne, Mes Lesne

Yönetmen/Director&Yapımcı/Producer: SimonaGun aka, Nicolas Simon, Virna Hagen Auvergne

Director & Choreographer: Mes Lesne 

Music/Müzik:Thomas Couzinier

REPLICA is a choreographic film staging human nature. The one where humans become 'normalized' and adhere more and more to a form of standardization. In this quest, time remains the key because it is after it that humans run, in search of eternal youth. Time, space-time and the time loop remain the enigma of Replica.Uniformity of everyday life, morals, beauty, styles, ambitions of life, of evolving in society, of loving, of appearing... Each one is an umpteenth replica of the one who thought he was different, in a world where authenticity is dying. In this world where the gaps between "the normal" and "the marginal" are widening, will a simple glance from a small group driven by the love of dance be enough to break the invariable loop in which these replicas seem condemned to wander? And perhaps finally bring to light the beauty of all differences.

« One becomes the replica of the one who sows normality, in an era where normalisation is king » SimonaGun & Mes Lesne

REPLICA insan doğasını sahneleyen koreografik bir filmdir. İnsanların 'normalleştiği' ve bir tür standardizasyona giderek daha fazla bağlı kaldığı yer. Bu arayışta zaman anahtar olmaya devam ediyor çünkü insanlar sonsuz gençliği aramak için onun peşinden koşuyorlar. Zaman, uzay-zaman ve zaman döngüsü Replika'nın gizemi olmaya devam ediyor. Gündelik yaşamın tekdüzeliği, ahlak kuralları, güzellik, tarzlar, yaşam tutkuları, toplumda gelişme, sevme, görünme… Her biri, özgünlüğün ölmekte olduğu bir dünyada, farklı olduğunu sanan birinin sayısız kopyasıdır. . "Normal" ile "marjinal" arasındaki uçurumun giderek genişlediği bu dünyada, dans aşkıyla hareket eden küçük bir grubun basit bir bakışı, bu kopyaların içinde dolaşmaya mahkum göründüğü değişmez döngüyü kırmaya yetecek mi? Ve belki de sonunda tüm farklılıkların güzelliğini gün ışığına çıkarabiliriz.

« Normalleşmenin kral olduğu bir çağda insan, normallik ekenin kopyası haline gelir » SimonaGun ve Mes Lesne

Kuloğlu, İstiklal Cd., 34433 Beyoğlu/İstanbul
Yol Tarifi Al

Bize Katılın

Festival hakkında tüm haberleri ilk duyan siz olun.
Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.
Giriş yap
Hala üye değil misin? Hemen üye ol!
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram